Ako vrátiť tovar

Kategórie
 
 
 
 
 
 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- pre stiahnutie formulára kliknite SEM
 
PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením.
 
Na tento účel môžete použiť formulár, ktorý si stiahnete na konci tohto článku.
 
DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY
 
Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.
 
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy.
 
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu balíkom Slov.poštou.
 
Tovar je potrebné vrátiť v pôvodnom stave, bez známok poškodenia alebo používania vrátane originálneho obalu tovaru. 
 
Je nutné priložiť kópiu faktúry, ktorá bola doručená spolu s tovarom a odstúpenie od zmluvy.
 
Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 
Zákazník je povinný uschovať si doklad o kúpe a v prípade odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie doklad alebo jeho kópiu doložiť spolu s balíkom. 
 
Dôležité upozornenie: Balík nikdy neposielať ako dobierku, v tom prípade by sme ho nemohli prevziať!
 
SPÔSOB VRÁTENIA PEŇAZÍ
 
Tovar môžete zaslať na adresu: TM Net s.r.o., Dopravná 2099/2, 955 01  Topoľčany.
 
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, bez známok používania, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
 
V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár spolu s kúpnym dokladom a zakúpeným produktom na adresu našej firmy. Je nevyhnutné, aby ste vo formulári vyplnili číslo vášho účtu, na ktoré vám budú zaslané peniaze!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia